Det får du:

• Kompetent rådgivning ved opgavebeskrivelsen

• Detaljeret ordrebekræftelse

• Fast pris

• Stabil samarbejdspartner med økonomisk styrke til at overholde kontraktlige forpligtelser og evt. stille bankgarantier til sikkerhed for opfyldelse af det aftalte

• Stor viden og erfaring med specialmaskiner/løsninger

• Kvalitetsstyring som sikrer, at maskinen overholder det aftalte

• CE-mærkning og opfyldelse af arbejdstilsynets krav til sikkerhed

• Samarbejdspartner med stor erfaring og relevante referencer fra såvel store som mindre kunder

• En samarbejdspartner hvor det er nemt at få kontakt med de relevante personer, som arbejder med netop jeres produkt

• Evt. serviceaftale til det færdige anlæg