Det får du:

Kompetent rådgivning ved opgavebeskrivelsen

Detaljeret ordrebekræftelse

Fast pris

Stabil samarbejdspartner med økonomisk styrke til at overholde kontraktlige forpligtelser og evt. stille bankgarantier til sikkerhed for opfyldelse af det aftalte

Stor viden og erfaring med specialmaskiner/løsninger

Kvalitetsstyring som sikrer, at maskinen overholder det aftalte

CE-mærkning og opfyldelse af arbejdstilsynets krav til sikkerhed

Samarbejdspartner med stor erfaring og relevante referencer fra såvel store som mindre kunder

En samarbejdspartner hvor det er nemt at få kontakt med de relevante personer, som arbejder med netop jeres produkt

Evt. serviceaftale til det færdige anlæg